Predajca

Názov:DELTANET s.r.o.
IČO:31433197
DIČ:2020391736
IČ DPH:SK2020391736
Mesto:TRNAVA
PSČ:91701
Adresa:Na Hlinach 34 (prevádzka: Ul. 9.Mája 29)
Telefón:00421335501582
E-mail:mail@deltanet.sk
Kontakt:Miloslav Kriš
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 3096/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23