PrevádzkareňDELTANET s.r.o.
Na Hlinach 34 (prevádzka: Ul. 9.Mája 29)
91701 TRNAVA


: 00421335501582
: mail@deltanet.sk

SídloDeltanet, s.r.o.
Na Hlinách 34
917 01 Trnava 1

: 31433197
: 2020391736
: SK2020391736
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 3096/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23